Selecteer een pagina

Stichting Support voor Safe Spaces Nairobi

Karibu

Oftewel, welkom in het Swahili bij de Stichting Support voor Safe Spaces Nairobi. Zij zetten zich in om meisjes in de sloppen van Nairobi het perspectief te geven op een economisch zelfstandig bestaan buiten de sloppen. Wij zetten ons in om fondsen te werven voor Safe Spaces in Nairobi en op verzoek ons netwerk en kennis beschikbaar te stellen. Dit alles met het doel dat Safe Spaces Nairobi in 2025 financieel zelfstandig kan opereren.

Girls - Safe Spaces Nairobi

Safe Spaces Nairobi

SafeSpaces Logo

Peninah Nthenya Musyimi

is geboren en getogen in de sloppen van Nairobi. Al van kleins af aan hield ze zich voor dat ze een leven buiten de sloppen wilde hebben. Met haar ongelofelijke doorzettingsvermogen en toekomstvisie is het haar gelukt om naar de basisschool te gaan, de middelbare school en naar de universiteit. Bekijk de filmpjes hieronder  waarin ze zelf op zeer inspirerende wijze haar levensverhaal vertelt.

Na haar studie besloot ze dat ze haar leven wilde inzetten om meiden uit ‘haar sloppen’ perspectief te bieden op een leven buiten de sloppen. Ze startte in 2010 de organisatie Safe Spaces.

Deze organisatie zorgt door verschillende projecten, initiatieven en begeleiding ervoor dat inmiddels zo’n 1500 meiden uit de sloppen van Nairobi perspectief hebben op een economisch zelfstandig leven buiten de sloppen. Je kunt hieronder lezen hoe Safe Spaces Nairobi dit in de praktijk van alle dag realiseert.

Safe Spaces ondersteunen met hulp van de fiscus. Het kan.

Safe Spaces en de meiden in de sloppen steunen met een donatie en de fiscus een handje laten meehelpen, kan. Met een periodieke schenking zijn donaties – groot en klein – fiscaal aftrekbaar. Zonder rompslomp bij de notaris.

Om te kunnen bouwen aan een duurzame organisatie, om er zeker van te zijn dat je bijvoorbeeld een meisje gedurende 5 jaar kunt steunen, is een periodieke schenking een geweldige ondersteuning voor Safe Spaces. Ongeacht de hoogte van het jaarlijkse bedrag dat gedoneerd wordt. Je weet beter waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten in de komende jaren natuurlijk.

Als je je donatie aan Safe Spaces voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan kun je je gift aftrekken van de belasting. Je krijgt dan een deel van het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst.

Je kunt er hier meer over lezen: Meer weten over fiscaal aftrekbaar doneren?

Regel het meteen en om jouw schenking met belastingvoordeel vast te leggen: Formulier invullen voor fiscaal aftrekbaar doneren

Het formulier moet ingevuld, ondertekend en naar Stichting Support voor Safe Spaces Nairobi worden gestuurd. Per mail of per post. Mail: contact@supportvoorsafespacesnairobi.nl of per post naar: Damaris Beems | Waalbandijk 19 | 5311 AG Gameren.

Empower:

er is geen tijd en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in de sloppen. Bij Safe Spaces wel. De meisjes worden dagelijks gecoacht en komen in contact met rolmodellen. Daarnaast zijn er verschillende workshops —zoals een leesclub, presentatiegroep, dans, poëzie, fotografie— waarin zij hun eigen identiteit kunnen ontdekken en onderzoeken.

Basketbal is een grote pijler onder de organisatie. Er zijn twee teams die spelen in de nationale competitie, in de hoogste klasse. Het eerste team is jaar op jaar kampioen van Kenia. Vele speelsters spelen zich op deze manier in de kijker en naar een beurs voor een high school of college in Kenia.

Er is ook veel aandacht voor seksuele ontwikkeling, voorbehoedsmiddelen en ongewenste seks. Het aantal tienerzwangerschappen in de Safe Spaces gemeenschap is gedaald van tientallen per jaar naar bijna 0.
Meisjes kunnen bij Safe Spaces ook hun tanden poetsen, maandverband krijgen (zodat ze ook tijdens hun ongestelheid naar school kunnen blijven gaan), zich wassen en dergelijke.

Empower ​- Safe Spaces Nairobi

Educate:

een opleiding is ontzettend belangrijk voor de toekomst van de meisjes. Safe Spaces voorziet in beurzen voor scholen en universiteit. Daarnaast beschikt Safe Spaces sinds 2020 over een digitale bibliotheek met 40 computers en dagelijkse huiswerkbegeleiding. Gedurende de vakanties, na schooltijd, in het weekend en tijdens de covid pandemie kunnen meisjes hier huiswerk maken, vragen stellen en online lessen volgen. Hier hebben meisjes en vrouwen die niet naar school gaan toegang tot online lesmateriaal en internet.

Safe Spaces heeft een opleiding tot automonteur voor meiden ingericht. Met deze beroepsopleiding blijken de meiden te zijn verzekerd van een baan bij een van de garages. Het opleidingsniveau en de motivatie blijken zo hoog dat zij zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Educatie ​- Safe Spaces Nairobi

Engage:

Safe Spaces is een organisatie waar 1500 meiden aan verbonden zijn. Toch hecht Peninah eraan om het gat tussen deze meisjes, hun familie en omgeving niet te groot te maken. Er is daarom intensief contact met ouders, scholen, de gemeenschap in de Mathare slums over verschillende onderwerpen die spelen: scholing voor meisjes, seksuele ontwikkeling, covid preventiemaatregelen en meer. Op deze manier blijven de meiden in goed contact met hun omgeving.

Meiden die al enige jaren betrokken zijn bij Safe Spaces worden opgeleid tot peer educator. Zij zijn mentoren voor de andere meiden, houden goed zicht op hen en zijn de ultieme kennis- en ervaringdelers.

Engage ​- Safe Spaces Nairobi

Toewerken naar financiële zelfstandigheid

Safe Spaces in Nairobi is op dit moment nog grotendeels financieel afhankelijk van fondsen en donaties uit het buitenland. Van oudsher zijn de banden met Nederland hecht, omdat Safe Spaces een aantal jaren werd gesteund door een Nederlandse NGO. Daar zijn de persoonlijke banden en betrokkenheid van een aantal bestuursleden met Peninah en Safe Spaces ontstaan. Zij hebben de organisatie ook meerdere keren bezocht in de afgelopen jaren en kennen de plaatselijke situatie daarom goed.

Het is de uitdrukkelijke wens van Peninah om de komende jaren te werken naar een situatie waarbij Safe Spaces financieel zelfstandig kan opereren. Het eerste inkomensverwervende project is hiervoor al opgezet. Zo is er een zogeheten hydroponics farm, waar er verticaal groenten worden verbouwd die verkocht kunnen worden. Een deel van de opbrengst is voor de vrouwen die de groenten verbouwen, een ander deel komt ten goede aan Safe Spaces. Op dit moment wordt de opbrengst ingezet om een tweede hydroponics farm te openen. Net als de eerste gebeurt dit op het terrein van een middelbare school. De school heeft ook een eigen deel waarop zij groeten mogen kweken, die gebruiken zij voor maaltijden voor de leerlingen.

Fundraising - Safe Spaces Nairobi

Fondsen werven

Safe Spaces Nairobi heeft jaarlijks een budget van 130.000 euro om alle schoolgelden, operationele kosten en andere projecten te kunnen financieren. Deze fondsen komen op dit moment allen uit externe bronnen.

Onze stichting werft fondsen op de volgende manieren:

 • Donaties van particulieren;
 • Donaties van bedrijven voor steun aan bepaalde projecten of universitaire studie van een van de jonge vrouwen;
 • Jaarlijkse/maandelijkse steun met schoolgeld voor één meisje;
 • Jaarlijkse/maandelijkse steun voor bepaald programma (computerlessen, fotografie, dans, poëzie, leesclub);
 • Jaarlijkse/maandelijkse steun voor deelname aan basketbalcompetitie, kleding, coach, vervoer;
 • Donaties voor hygiënische producten (maandverband, zeep, tandenborstels, tandpasta e.d.);
 • Lezingen die Peninah houdt bij bedrijven, stichtingen, congressen en op andere podia;
 • Inschrijven op fondsen die beschikbaar worden gesteld voor projecten als Safe Spaces.
Earn - Safe Spaces Nairobi

Geld verdienen in de (nabije) toekomst

Inkomensgenererende projecten waar zowel Safe Spaces in Nairobi als onze stichting op dit moment aan het uitwerken zijn:

 1. The pad project
  Met een specifiek apparaat wordt er maandverband op locatie gemaakt. Zo kan Safe Spaces genoeg maandverband produceren voor de meiden zelf, maar ook maandverband tegen een lage vergoeding verkopen aan vrouwen en meisjes in Mathare.
 2. The water bore hole
  Safe Spaces wil investeren in een aansluiting op het drinkwaternet van Nairobi in de Mathare sloppen. Zo kan de organisatie schoon water verkopen tegen een kleine vergoeding aan de gemeenschap. Hen gezond houden, goedkoper aan schoon water laten komen. Bijkomend voordeel is dat er op deze manier een nieuwe ontmoetingsplek wordt gecreeërd waar Safe Spaces contact kan leggen met de gemeenschap wanneer dat nodig is.
 3. Tweede hydroponics farm
 4. Kledingmakerij – voor onder meer schooluniformen voor de meisjes. Deze zijn altijd duur in aanschaf. In deze kledingmakerij kunnen de schooluniformen goedkoper worden gemaakt en kunnen deze ook voor andere meisjes (buiten Safe Spaces) worden gemaakt.
 5. Een eigen Safe Spaces autogarage waar de zelf opgeleide vrouwelijke automonteurs kunnen werken.
Women - Safe Spaces Nairobi

Stichting Support voor Safe Spaces Nairobi

Het onbezoldigd bestuur van de stichting bestaat uit:
• Voorzitter – Damaris Beems
• Penningmeester – Alexander Weiss
• Secretaris – Jeannette Roelse
• Bestuurslid – Mark Hanssen

U kunt het Beleidsplan van de Stichting Support voor Safe Spaces Nairobi lezen door de klikken op het blauwe ‘Beleidsplan’ hier boven.

U vindt de Jaarrekening over 2023 van de stichting door op het blauwe woord hierboven ‘jaarrekening’ te klikken.

ANBI | RSIN: 8626.53.265
Bankrekeningnummer: NL79INGB0007785952

Email: contact@supportvoorsafespacesnairobi.nl

 

 

Nieuws

Peninah Nthenya Musyimi
Share This